Haags Retailpunt

Beëindiging van de BIZ

Beëindiging van de BIZ

Een BIZ kan op drie manieren eindigen:

  •  Van rechtswege na 5 jaar (of een kortere periode als de BIZ voor een kortere periode is overeengekomen)
  • Gedurende de BIZ-periode, omdat er onvoldoende draagvlak is. Ondernemers kunnen tussentijds de gemeente verzoeken om een hernieuwde draagvlakmeting uit te voeren met als doel de BIZ op te heffen (let op: dit kan pas na één jaar na het inwerking treden van de BIZ). Zie voor de eisen artikel 6, lid 2 van de Wet op de bedrijveninvesteringszones
  • Als de BIZ-vereniging (-stichting) zijn verplichtingen niet nakomt, kan de BIZ- verordening door de gemeente worden ingetrokken.

 
Ongeacht de reden waarom de BIZ beëindigd wordt, moeten er diverse stappen worden ondernomen om de BIZ op de juiste wijze financieel en juridisch af te ronden. Neem hiervoor contact op met het BIZ-Infopunt.