Haags Retailpunt

BedrijvenInvesteringsZones (BIZ)

Wat is een BIZ

Een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) is een samenwerkingsverband tussen ondernemers in een bepaald gebied, zoals een winkelstraat, een bedrijventerrein of een binnenstad. Het doel van een BIZ is om gezamenlijk te investeren in de kwaliteit, leefbaarheid, veiligheid en aantrekkelijkheid van dat gebied. Door samen te werken kunnen ondernemers problemen aanpakken en projecten uitvoeren die individueel moeilijk te realiseren zouden zijn.

De BIZ kan worden opgericht voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld vijf jaar. Gedurende deze periode betalen alle ondernemers in het gebied een verplichte financiële bijdrage, de BIZ-bijdrage genoemd.

In veel winkelgebieden en bedrijventerreinen zijn al ondernemers- of winkeliersverenigingen actief die bijdragen aan een leefbaar gebied. Deze gebieden kunnen hiervoor in de plaats ook een keuze maken om een bedrijveninvesteringszone (BIZ) in te stellen.

Anders dan bij een winkeliers- of ondernemersvereniging is de BIZ-bijdrage een bestemmingsheffing, welke wordt geïnd door gemeente Den Haag. Wanneer een bepaald gebied een BIZ-gebied wordt dan moeten alle ondernemers en/of eigenaren in het BIZ-gebied automatisch via een gemeentelijke heffing een bijdragen leveren. Deze wordt geïnd door de Belastingdienst waarna uitgekeerd als een subsidie aan de BIZ.

Iedere ondernemer en/of eigenaar van een commerciële onroerende zaak welke niet dient tot woning gelegen in een BIZ-gebied draagt financieel bij. Omdat de looptijd van een BIZ maximaal vijf jaar is zorgt dit voor een structureel vast budget. Dit kan een positief zijn voor de lange termijn omdat collectieve investeringen vaak goedkoper en effectiever zijn. Ook leidt een BIZ tot meer betrokkenheid en een sterkere samenwerking in het betreffende gebied.

De activiteiten van een BIZ zijn aanvullend op de activiteiten van de gemeente. Hierover worden onderlinge afspraken gemaakt tussen de BIZ en de gemeente.

Een BIZ is van, voor en door ondernemers of eigenaren.

Voordelen van een BIZ

  • Gelijkwaardige verdeling van de financiële bijdragen
  • Voorkomt freeriders (meelifters) doordat alle ondernemers en/of eigenaren meebetalen
  • Collectieve investeringen goedkoper en effectiever
  • Betere deelname en democratische besluitvorming
  • Mogelijkheid tot langere termijninvesteringen
  • Positieve bijdrage aan het lokale leefklimaat
  • Volwaardige partner voor overheden en andere betrokken partijen
  • Stevige financiële basis
  • Goed onderbouwd activiteitenplan

Magazine ‘Haagse BIZness samen investeren in ondernemen’

Omdat Den Haag met ingang van 1 januari 2022 in totaal 25 BIZ-en telt, heeft gemeente Den Haag het magazine ‘Haagse BIZness’ ontwikkeld. Een magazine met veel informatie over het werk en effect van de BIZ in Den Haag.
klik hier of op de afbeelding om de digitale versie Haagse BIZness te openen