Haags Retailpunt

Opzetten van een BIZ

Opzetten van een BIZ vereniging/stichting

Een BIZ vereniging/stichting is van, voor en door ondernemers en/of vastgoedeigenaren. Het initiatief voor een BIZ ligt dan ook bij de ondernemers en/of de vastgoedeigenaren, zij vormen zelf een initiatiefgroep en nemen vervolgens contact op met het BIZ-infopunt. Het BIZ-infopunt zal naar aanleiding van een quickscan verkenning doen in het gewenste gebied en de initiatiefgroep en legt dit voor bij de gemeente Den Haag (DSO Economie). Na een positieve beoordeling volgt de eerste stap.