Haags Retailpunt

Verlengen van een BIZ

Verlenging BIZ

Na het beëindigingen van de BIZ-periode is een verlening natuurlijk mogelijk. Vaak gaat het bestaande bestuur dan gewoon door maar het gehele traject (de proefpeiling, het opstellen van een nieuw BIZ-plan en de officiële draagvlakmeting) moet weer helemaal doorlopen worden. Tevens dient een nieuwe uitvoeringsovereenkomst te worden ondertekend en moet een verordening voor de nieuwe BIZ-periode worden vastgesteld.