Gemeente Den Haag samen met 16 partners initiatiefnemer landelijke Retailinnovatie-agenda.

De gemeente Den Haag maakt werk van de retail en heeft samen met 16 publieke en private partners het initiatief genomen voor de Retailinnovatie-agenda. Hierin vormt de lokale praktijk de basis voor een samenhangende en landelijke uitrol. Vanmiddag wordt in het bijzijn van alle partners door wethouder Karsten Klein (gemeente Den Haag) en minister Kamp (ministerie EZ) het startschot gegeven voor dit nieuwe initiatief. Hiermee wordt het belang van retailinnovatie onderschreven en bundelen alle betrokken partners hun krachten voor de uitvoering in de praktijk. Het ontwikkelen en implementeren van concrete oplossingen voor retailvraagstukken van nu en in de toekomst staat hierbij centraal.

Wethouder Karsten Klein: “Om retailers en winkelgebieden toekomstbestendig te maken is innovatie hard nodig en dat is precies wat we met de Retailinnovatie-agenda voor ogen hebben. Samen met zowel publieke als private partners brengen we ideeën en oplossingen in de praktijk waarbij Den Haag, Roermond en andere deelnemende gemeenten als ‘Retail Lab’ fungeren. Hierbij valt te denken aan het ontwikkelen van nieuwe retailconcepten en businessmodellen, maar ook aan het verbeteren van ICT, online vindbaarheid en marketing. Met de Retailinnovatie-agenda brengen we alle kennis en creativiteit samen en leren we door vooral heel veel te doen met als belangrijkste doel: vooruit gaan!”

Over de Retailinnovatie-agenda
Partners van de Retailinnovatie-agenda ontwikkelen en implementeren gezamenlijk oplossingen voor de retailvraagstukken van nu en de toekomst. De Retailinnovatie-agenda wordt als 21e afspraak toegevoegd aan de Retailagenda (EZ). Dit initiatief wordt gekenmerkt door een vijftal samenhangende domeinen: Living labs, Kennis, Technologie & Concepten, Educatie & Opleiding en Ontmoeting. De gezamenlijke partners dragen zorg voor de uitvoering, nemen deel aan de “innovatietafel voor de Retailagenda” en nodigen andere private en publieke partners uit zich aan te sluiten bij dit initiatief. De Retailinnovatie-agenda heeft een looptijd van minimaal drie jaar.

Partners
De partners die zich reeds hebben aangesloten en gezamenlijk de Retailinnovatie-agenda opstarten en realiseren zijn: ClickNL, FNV, Gemeente Den Haag (lead partner), Gemeente Roermond, INRetail, Haagse Hogeschool, Platform De Nieuwe Winkelstraat, Provincie Zuid-Holland, Q&A, Rabobank, Retailagenda, ROC Mondriaan, Shoeby, SHPPR Events, Syntrus Achmea, Thuiswinkel.org, a.s.r. vastgoed vermogensbeheer en Vakcentrum.