Zeven bestaande Haagse bedrijveninvesteringszones, de winkelgebieden Badhuisstraat, City Center Den Haag, Van Hoytemastraat, Reinkenstraat, Vruchtenbuurt, Zeeheldenkwartier en het bedrijventerrein ZKD (Zichtenburg-Kerketuinen-Dekkershoek), hebben ervoor gekozen om weer een nieuwe periode van vijf jaar als bedrijveninvesteringszone in te gaan.

BIZ gebieden totaal 2016Foto: Paul Lunenburg

Rick Zijderveld, DSO Economie van gemeente Den Haag, maakte dat dinsdagavond 22 november 2016 in Paluco in winkelgebied Van Hoytemastraat bekend.

In een bedrijveninvesteringszone bepalen ondernemers zélf hoe en met welke middelen hun winkelgebied of bedrijventerrein aantrekkelijker wordt gemaakt. Zij schrijven daarvoor een meerjarenplan en betalen mee aan de uitvoering. Het gaat dan om bijvoorbeeld het organiseren van evenementen, het ophangen van feestverlichting of meer groen in het winkelgebied. Daarnaast kan worden gekozen voor extra activiteiten op het gebied van schoon, heel en veilig en de (online) vindbaarheid. De bijdragen voor de BIZ worden geïnd door de gemeentelijke belastingdienst. Voorwaarde is dat de meerderheid van de ondernemers achter het plan staat. Een BIZ is dus een instrument vóór en dóór ondernemers.

Begin 2016 zijn de betrokken BIZ-verenigingen begonnen met de voorbereidingen voor de verlenging van hun bedrijveninvesteringszone. De afgelopen weken is de officiële stemming georganiseerd om te meten of er onder de betrokken ondernemers voldoende draagvlak was voor de bedrijveninvesteringszone en de uitvoering van het opgestelde BIZ-plan. In alle zeven winkelgebieden is de stemming positief uitgevallen. De betrokken ondernemers hebben in ruime meerderheid voor de BIZ gestemd. Hiermee is voldaan aan de wettelijke voorwaarde dat de meerderheid van de ondernemers achter het plan staat.

Den Haag maakte als één van de eerste steden in Nederland de oprichting van een BIZ mogelijk. Inmiddels telt de stad eenentwintig BIZ-gebieden. Begin 2017 gaan de ondernemers in de Frederik Hendriklaan naar de stembus in het kader van verlenging van de bestaande BIZ. Tegelijkertijd gaan ook de ondernemers in de Aert van der Goesstraat stemmen of zij verder gaan als nieuwe bedrijveninvesteringszone.