Datum: 15 november 2016 - Laaktheater

Inspiratiesessie Ingmar Creutzburg:

 • Presentatie (42mb)
 • Tips &tricks:
  - In je eentje ga je harder, met meer kom je verder.
  - Ga eens vreemd.
  - Denk niet altijd korte termijn.
  - Out of the box kan alleen met belangeloze.
  - Maak verschil tussen commerciële en brand events.
  - Winst is geen doel, maar een resultaat.

Laak:

 • Welke verschillende partijen zijn er in het gebied en met wie ga je samenwerken?
 • Door krachten te bundelen, dingen te combineren en de lijnen kort te houden, lukt het om grote evenementen met relatief weinig financiële middelen te realiseren.
 • Door creatief dingen te combineren met verschillende partijen in de wijk en met vrijwilligers…
 • Breng het evenement via zoveel mogelijk kanalen onder de aandacht (Laak theater, social media, trekkers in het gebied, etc.).

Reinkenstraat:

 • Kijk goed naar de kracht van je straat, wat is identiteit van je winkelgebied?
 • Als je iets organiseert, moet je het ook goed doen. Huur, indien nodig, een extern bedrijf in voor de organisatie.
 • Organiseer evenementen nooit maar 1 keer, maar neem een aantal jaar de tijd om het te laten uitgroeien tot iets groots.
 • Evalueer een evenement zodat je leert van de ervaring en aandachtspunten kunt verbeteren.

Stichting Marketing Haagse Binnenstad:

 • Free publicity/PR is belangrijk en genereer je door te investeren.
 • Investeer in je netwerk met o.a. journalisten.
 • Stel een goed, simpel en duidelijk persbericht op (wie, wat, waar, wanneer en waarom).
 • Zorg voor goed beeldmateriaal. Beelden zeggen meer dan woorden.
 • Zorg dat je iets brengt wat interessant is, nieuwswaardig.
 • Wees betrouwbaar en eerlijk.
 • Zorg dat je bereikbaar bent voor vragen van pers.
 • Om ondernemers mee te krijgen: verdiep je in de sfeer/dna van de deelgebieden. Speel hier op in met de programmering (speciale invulling). Ga met ondernemers in gesprek. Geef aan wat er voor hen in zit (What’s in it for me).
 • Verzorg een deel van de programmering op cruciale locaties waar bijvoorbeeld minder loop in zit.

Centraal Evenementenbureau:
Op korte termijn wordt mogelijk binnen de gemeente een centrale plek gecreëerd die het makkelijker moet maken voor BIZ-en, winkeliersverenigingen en andere organisatoren van evenementen om de vergunningen aan te vragen.

Wanneer volstaat een melding voor een evenement en wanneer is een andere vergunning nodig?

 • Melding: voor zeer kleine, eendaagse publieksevenementen met minder dan 250 bezoekers en geen (of nauwelijks) effect op de omgeving, kan volstaan worden met een melding.
 • Klein publieksevenement: vergunning klein evenement nodig bij bezoekersaantallen tussen de 250 en 25.000 personen.
 • Groot publieksevenement: bij evenement met meer dan 25.0000 bezoekers is de vergunning voor een groot evenement nodig.

Nieuwe nota Markten, Straathandel en Kiosken:
Markten, braderieën en foodtruckfestivals worden vanaf 2017 niet meer vergund als evenement, maar als incidentele private markten. Er kunnen incidentele private markten worden gehouden op locaties in of direct bij de hoofdwinkelstructuur. Onder de hoofdwinkelstructuur vallen alle benoemde winkelgebieden in de detailhandelsmonitor (in totaal 68 winkel- en BIZ-gebieden). Daarnaast ook op een aantal specifiek benoemde pleinen, parken, (binnen) wateren en grachten.

Cees Pluimgraaf merkt op dat het mogelijk is om 1 vergunning voor alle markten in een bepaald jaar aan te vragen, zodat maar 1 keer leges betaald hoeft te worden.

Tot slot
Als afgesproken tijdens de bijeenkomst, heeft het Haags Retailpunt nog een aantal zaken nader uitgezocht.

Wat is, in het kader van subsidieverstrekking, volgens gemeente Den Haag de definitie van een evenement? Een evenement is een verplaatsbare georganiseerde gebeurtenis, (openlucht)manifestatie, (thema)dag of week in de openbare ruimte of binnen-locatie. Meestal is het evenement publiekstoegankelijk, maar kan ook besloten zijn, zoals een bedrijfs- of netwerkevenement. 
Een publieksevenement is elke voor het publiek toegankelijke verrichting van vermaak, inclusief herdenkingen, waarbij een verzameling mensen zich in een bepaald tijdvak in/op een (meestal) begrensde en (eventueel beperkt) openbaar toegankelijke inrichting of terrein bevindt of beweegt. (bron: Leidraad Veiligheid publieksevenementen, NIBRA)

Het onderscheid met een markt is dat bij een evenement het zwaartepunt ligt op vermaak en bij een markt (waaronder markten, braderieën en foodtruckfestivals) op handel.

Wat is de procedure m.b.t. een vergunning voor een braderie in een winkelgebied? Wat zijn de wijzigingen n.a.v. de nieuwe nota Markten, Straathandel en Kiosken? Navraag heeft uitgewezen dat de aanvraagprocedure vanaf januari 2017 via stadsbeheer (HHO – Handhavingsorganisatie) gaat lopen, maar voorlopig loopt dit nog via Evenementen. Tot januari 2017 kan dat nog via deze link. Zolang de nieuwe regeling nog niet van kracht is, komt er per braderie een aanvraag binnen en wordt per behandeling aanvraag leges geheven.

Met betrekking tot het indienen van meerdere, identieke markten in 1 aanvraag waardoor ook eenmalig leges betaald dient te worden, heeft navraag uitgewezen dat dit inderdaad zo is opgenomen in de nieuwe nota Markten, Straathandel en Kiosken (MSK). Voor meer inhoudelijke informatie: Nota MSK.

Welke gemeentelijke subsidiemogelijkheden zijn er voor evenementen? Voor winkelgebieden zijn twee subsidieregelingen voor publieksevenementen relevant:

 1. Financiële bijdrage vanuit de regeling Promotiefonds Kleinschalige Publieksevenementen. Het betreft hier kleine publieksevenementen, echter voor winkelgebieden gaat dit nog steeds om relatief grote evenementen, zoals de Royal Christmas Fair. Dus hier reguliere markten en braderieën komen hiervoor niet in aanmerkingen en er wordt nadrukkelijk gekeken naar de economische spin-off voor de gehele stad. Meer informatie: klik hier.

 2. Daarnaast kan een beroep worden gedaan op een subsidie vanuit het stadsdeel via deze regeling.

Met betrekking tot een markt en/of braderie wordt voor wat de vergunning betreft onderscheid gemaakt. Echter, voor een subsidie vanuit evenementen is er geen onderscheid en kan het ook om een markt gaan, bijv. de Dickens’s wintermarkt.