Ondernemers in de Aert van der Goesstraat en omgeving starten een bedrijveninvesteringszone. In de Frederik Hendriklaan hebben ondernemers gekozen de bestaande Haagse bedrijveninvesteringszone met 5 jaar te verlengen. Karsten Klein, wethouder Stedelijke Economie, Zorg en Havens, maakte dat woensdagavond 15 februari 2017 in Brasserie Berlage in het Statenkwartier bekend.

Begin 2016 zijn de winkelgebieden begonnen met de voorbereidingen voor de verlenging en oprichting van hun bedrijveninvesteringszone. De afgelopen weken zijn officiële stemmingen georganiseerd om te meten of onder de betrokken ondernemers voldoende draagvlak is voor de bedrijveninvesteringszone en de uitvoering van het opgestelde BIZ-plannen. In beide winkelgebieden is de stemming positief uitgevallen. De verlenging en oprichting gaan terugwerkende kracht in vanaf 1 januari 2017.

Ambities voor 2017 - 2020
De ambitie van BIZ Frederik Hendriklaan richt zich op verbetering van de uitstraling van het winkelgebied en op de bereikbaarheid tijdens werkzaamheden rond de herinrichting. In samenwerking met andere betrokkenen wordt daarvoor een plan opgesteld en uitgevoerd. Daarnaast houdt de BIZ het imago van het winkelgebied op peil met de organisatie van evenementen en marketing- en communicatiemiddelen.

De BIZ Aert van der Goesstraat e.o. zet in op een aantrekkelijker uitstraling, leefbaarder en herkenbaarder winkelgebied. Daarvoor wordt onder meer een logo ontwikkeld en worden promotieactiviteiten en evenementen opgezet. Waar mogelijk zal samenwerking met de Frederik Hendriklaan plaatsvinden.

Wat is een BIZ
In een bedrijveninvesteringszone bepalen ondernemers zélf hoe en met welke middelen hun winkelgebied of bedrijventerrein aantrekkelijker wordt gemaakt. Zij schrijven daarvoor een meerjarenplan en betalen mee aan de uitvoering. Het gaat dan om bijvoorbeeld het organiseren van evenementen, het ophangen van feestverlichting of meer groen in het winkelgebied. Daarnaast kan worden gekozen voor extra activiteiten op het gebied van schoon, heel en veilig en de (online) vindbaarheid.

Een BIZ vergroot de slagkracht en de financiën van een winkelgebied en versterkt de samenwerking tussen de ondernemers onderling. De bijdragen voor de BIZ worden geïnd door de gemeentelijke belastingdienst. Voorwaarde is dat de meerderheid van de ondernemers achter het plan staat. De BIZ is dus een instrument vóór en dóór ondernemers. Den Haag maakte als één van de eerste steden in Nederland de oprichting van een BIZ mogelijk. Inmiddels telt de stad twintig BIZ-gebieden.