7 van de 23 BIZ-en (Bedrijveninvesteringszone) in Den Haag kunnen weer vijf jaar door. Dit jaar staan nog voor 12 BIZ-en stemrondes gepland.

“Het is goed om te zien dat ondernemers uit deze zeven winkelgebieden volmondig ‘ja’ hebben gezegd tegen weer vijf jaar BIZ. Met een BIZ zijn ondernemers namelijk veel beter georganiseerd en wordt er gezamenlijk geïnvesteerd in de winkelgebieden”, aldus Saskia Bruines (wethouder Economie, Dienstverlening en Internationaal). Ook ondernemer Wim Schmale beaamt dat: “De BIZ creëert verbondenheid onder ondernemers in ons winkelgebied.”

Een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) is een afgebakend gebied waarbinnen ondernemers samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. Dit is bijvoorbeeld een winkelgebied of een bedrijventerrein. Alle ondernemers in het BIZ-gebied betalen een verplichte bijdrage. Daarom moet er ook eens in de vijf jaar gestemd worden; een meerderheid van de ondernemers moet achter het plan staan.

Peter Wijngaards BIZ winkelcentrum Loosduinen liggend

Saamhorigheid: trots op ‘ons Loosduinen’
“De saamhorigheid onder de ondernemers in winkelcentrum Loosduinen is enorm toegenomen sinds dat wij een BIZ zijn geworden”, vertelt Peter Wijngaards (penningmeester BIZ Winkelcentrum Loosduinen). “Er is weer eenheid en trots, op ‘ons Loosduinen’. Omdat we nu echt dingen voor elkaar krijgen. Zo investeren we het geld uit de BIZ in het mooier maken van het gebied zoals bloembakken en feestverlichting en we organiseren allerlei activiteiten zoals een sint- en kerstviering. Daarnaast is de BIZ een ‘uithangbord’ naar buiten. We zijn beter georganiseerd en daarmee ook een stevige gesprekspartner voor de gemeente en andere partners in het gebied zoals vastgoedeigenaren.”

Door BIZ ook meer op toekomst gericht
“De BIZ zorgt er ook voor dat we vooruitkijken naar de toekomst van ons winkelcentrum”, vertelt Wim Schmale (voorzitter BIZ Betje Wolffstraat). “Door de BIZ zijn de lijntjes met de gemeente korter en we krijgen meer gedaan. Zo ziet woningcorporatie Staedion (eigenaar van een deel van de winkelplint) ook dat er met de BIZ goed wordt geïnvesteerd in het gebied. Hierdoor zijn zij zelf ook aan de slag gegaan met een facelift van een deel van de winkelstrip. Heel belangrijk want een fijn winkelcentrum is zo veel meer dan alleen een plek waar bewoners boodschappen doen. De Betje Wolffstraat is echt een ontmoetingsplek voor mensen uit de wijk. Naast winkelen zijn we nu ook bezig om terrasjes in te richten en is een leegstaande winkel nu ingericht als sociale ontmoetingsplek met eerstelijnszorg voor bewoners. Ik ben erg trots dat we dat voor elkaar hebben gekregen.”

Mooie winkelgebieden goed voor leefbaarheid en werkgelegenheid
“Dankzij de BIZ-en in deze winkelgebieden is er meer dan 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. Maar de betrokkenheid die door de BIZ is ontstaan onder de ondernemers is natuurlijk niet in geld uit te drukken”, aldus Saskia Bruines. “Met de BIZ creëren we samen met ondernemers aantrekkelijke winkelgebieden; dat is goed voor de leefbaarheid van onze buurten en goed voor de werkgelegenheid want retail is de banenmotor van Den Haag.”