In de periode 18 januari t/m 7 februari 2016 is in BIZ Winkelgebied Paleis Noordeinde en BIZ Paul Krugerlaan de officiële draagvlakmeting uitgevoerd. Voor alle bijdrageplichtige ondernemers het moment om voor of tegen verlenging van de BIZ te stemmen.

Bij winkelgebied Paleis Noordeinde heeft een overgrote meerderheid gekozen voor verlenging van de BIZ met een nieuwe periode van 5 jaar. In totaal heeft 87% aangegeven achter de verlenging van de BIZ te staan. Helaas is in de Paul Krugerlaan de benodigde opkomstdrempel van 50% niet gehaald. Deze BIZ wordt dus niet verlengd. Het bestuur gaat, in samenwerking met gemeente Den Haag en het BIZ Infopunt, intern bespreken hoe zij verder gaan en of zij eventueel later dit jaar opnieuw een draagvlakmeting gaan uitvoeren.