De ondernemers van de Betje Wolffstraat en Winkelcentrum Loosduinen hebben er in ruime meerderheid voor gekozen om de komende vijf jaar verder te gaan als bedrijveninvesteringszone (BIZ). Tegelijkertijd hebben vijf bestaande bedrijveninvesteringszones (Hofkwartier, Belgisch Park, De Straat (Theresiastraat e.o.), Weimarstraat en Winkelgebied De Fahrenheit) ervoor gekozen om weer een nieuwe periode van vijf jaar als BIZ in te gaan. Henk Harms, directeur Realisatie, Ontwikkeling en Economie, maakte dat op 24 november 2015 in de Store of the Future bekend.

In een bedrijveninvesteringszone bepalen ondernemers zélf hoe en met welke middelen hun winkelgebied of bedrijventerrein aantrekkelijker wordt gemaakt. Zij schrijven daarvoor een meerjarenplan en betalen mee aan de uitvoering. Het gaat dan om bijvoorbeeld het organiseren van evenementen, het ophangen van feestverlichting of meer groen in het winkelgebied. Daarnaast kan worden gekozen voor extra activiteiten op het gebied van schoon, heel en veilig en de (online) vindbaarheid. De bijdragen voor de BIZ worden geïnd door de gemeentelijke belastingdienst en gaan rechtstreeks naar de BIZ. Een BIZ is dus een instrument vóór en dóór ondernemers.

Onlangs bleek uit de verkiezing van de schoonste winkelgebieden in Nederland nog dat BIZzen hoog scoren als het gaat om aantrekkelijke en schone straten. Bij deze verkiezing stonden drie Haagse BIZ-gebieden in de top 20. Eerder werd de prijs al door Kijkduin en de Van Hoytemastraat gewonnen.

Begin 2015 zijn de betrokken winkeliers- en BIZ-verenigingen begonnen met de voorbereidingen voor de oprichting of verlenging van hun bedrijveninvesteringszone. De afgelopen weken is de officiële stemming georganiseerd om te meten of er onder de betrokken ondernemers voldoende draagvlak was voor de bedrijveninvesteringszone en de uitvoering van het opgestelde BIZ-plan. In alle zeven winkelgebieden is de stemming positief uitgevallen. De ondernemers in de BIZ hebben in ruime meerderheid voor de BIZ gestemd. Hiermee is voldaan aan de wettelijke voorwaarde dat de meerderheid van de ondernemers achter het plan staat. Den Haag maakte als één van de eerste steden in Nederland de oprichting van een BIZ mogelijk. Inmiddels telt de stad tweeëntwintig BIZ-gebieden.