Deadline aanvragen subsidie kleinschalige evenementen: woensdag 28 februari

Organiseert u een klein publieksevenement? Dan kunt u subsidie aanvragen. De deadline voor het aanvragen van subsidie voor kleinschalige evenementen die plaatsvinden in de periode 1 juli – 31 december 2024 is op woensdag 28 februari. In deze periode valt zowel het Koninklijke- als het winterprogramma voor Den Haag; Have a Royal Winter. Mochten jullie evenementen willen organiseren in deze periode, dan hebben jullie nog tot 28 februari om hiervoor een aanvraag te doen.

U kunt de subsidie aanvragen met het aanvraagformulier subsidie Publieksevenementen Den Haag 2024. U vraagt dit formulier aan door een e-mail te sturen naar: KleinePublieksevenementen@denhaag.nl. Dit formulier kan dan, samen met een projectplan en begroting/dekkingsplan, uiterlijk 28 februari worden verstuurd naar subsidies@denhaag.nl.

Voorwaarden;

De aanvraag moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Uw aanvraag is op tijd ingediend en bestaat uit:
  • een volledig ingevuld aanvraagformulier
  • een projectplan (plus marketingplan)
  • en een begroting die duidelijk laat zien wat de uitgaven en inkomsten zijn.
 • Uit uw begroting blijkt dat u de subsidie echt nodig heeft.
 • U vraagt subsidie aan voor een klein publieksevenement met minimaal 2.500 en maximaal 24.999 bezoekers.
 • Voor een gratis toegankelijk evenement kunt u maximaal € 20.000 subsidie aanvragen. Voor een evenement waarvoor betaald moet worden, kunt u maximaal € 10.000 aanvragen.
 • De subsidie is maximaal 30% van de kosten waarvoor u subsidie kunt krijgen.

De gemeente beoordeelt uw aanvraag op de volgende inhoudelijke punten:

 • Uw evenement trekt bezoekers aan die zorgen voor bestedingen bij Haagse ondernemers en bedrijven.
 • Uw evenement is professioneel georganiseerd en heeft aandacht voor kwaliteit.
 • Uw evenement is toegankelijk voor een breed publiek.
 • Uw evenement heeft aandacht voor duurzaamheid.
 • Uw evenement draagt positief bij aan het imago van Den Haag als aantrekkelijke stad voor bewoners en bezoekers.
 • U werkt samen met Haagse ondernemers en organisaties in de stad.
 • Uw evenement draagt bij aan vernieuwing.
 • Uw evenement is bij voorkeur (het liefst) in de Binnenstad, Scheveningen, Kijkduin, de Binckhorst, het CID of Den Haag Zuidwest.

Bekijk alle voorwaarden in de subsidieregeling Publieksevenementen Den Haag 2023 (RIS316566)(

Voor vragen wil ik u doorverwijzen naar Gabry van der Let via Gabry.vanderlet@denhaag.nl.

Deel dit bericht:

Meer berichten

De voordelen van een BIZ

In Nederland worden steeds vaker Bedrijveninvesteringszones (BIZ) opgericht. Deze zones bieden tal van voordelen voor lokale ondernemers en de gemeenschap als geheel. Een van de