Het Servicepunt Collectieven organiseert geregeld thema- en netwerkbijeenkomsten, inspirerende bijeenkomsten en verdiepingssessies om kennis en ideeën te delen en de samenwerking tussen Haagse winkeliersverenigingen te bevorderen.

Kijk voor actuele bijeenkomsten op de home-page.