Visie en aanpak

Het Haags Retailpunt biedt Haagse winkelgebieden strategische en praktische hulp om zich verder te kunnen professionaliseren. Hulp bij het besturen van je winkelgebied, thema-, kennis-, netwerk- en inspiratiesessies voor besturen en ondersteuning bij BIZ-trajecten (bedrijveninvesteringszone).  

Toekomstbestendige winkelgebieden dragen bij aan een prettige stad om te wonen en te winkelen. Lokale ondernemers zijn vaak dé smaakmakers en van groot belang voor de sfeer in de winkelgebieden. Vandaar dat we ons inzetten om winkelgebieden te helpen zich staande te houden in het razendsnel veranderende retaillandschap.

Het Haags Retailpunt helpt besturen van BIZ-/winkeliersverenigingen onder andere met:

  • ondersteuning bij het opzetten, professionaliseren en versterken van de BIZ-/winkeliersvereniging;
  • organiseren van thema-, kennis- en netwerksessies voor besturen om met elkaar in gesprek te gaan, om elkaar te inspireren en van elkaar te leren;
  • advies bij het opstellen van BIZ-plannen, BIZ Jaarplannen, marketingplannen en BIZ Jaarverslagen;
  • contact leggen met externe partijen uit het netwerk in Den Haag, zoals social mediabureaus, winkelstraatondersteuners/-managers, onderwijsinstellingen, BIZ Kwartiermakers, etc.;
  • bestuursleden uit winkelgebieden informeren over mogelijke (subsidie)regelingen en bijdragen vanuit gemeente Den Haag ter ondersteuning van het winkelgebied;
  • hulp en ondersteuning bij het opstarten of verlengen van een BIZ; zoals werven/begeleiden van BIZ Kwartiermakers, organiseren informatiebijeenkomsten, ontwikkelen formats en het begeleiden van de draagvlakmeting bij oprichting/verlenging van een BIZ; 
  • organiseren van kleinschalige netwerkbijeenkomsten om van elkaar te leren, inspiratie op te doen én waardoor er wellicht nieuwe samenwerkingen kunnen ontstaan;
  • informeren van winkelgebieden over relevante (subsidie)regelingen, bijeenkomsten, innovaties in de markt, etc.

Het Haags Retailpunt wordt actief ondersteund door gemeente Den Haag, afdeling economie (DSO), omdat gemeente Den Haag het belang ziet van aantrekkelijke en toekomstbestendige winkelgebieden. Aantrekkelijke winkelgebieden trekken immers meer bezoekers, houden de lokale economie in stand en creëren een prettigere leefomgeving.