Het aanspreekpunt voor alle Haagse BIZ-/winkeliersverenigingen

Platform Winkelgebieden fungeert als aanspreekpunt voor alle Haagse BIZ-/winkeliersverenigingen en is er om winkelgebieden te ondersteunen, te begeleiden, praktische hulp te bieden, daar waar nodig door te verwijzen, uit te dagen en te professionaliseren.

Daarnaast is Platform Winkelgebieden actief in kennisoverdracht, het organiseren van inspiratie-/kennis-/netwerkbijeenkomsten en het stimuleren van samenwerkingsverbanden, met als doel een bijdrage te kunnen leveren aan toekomstbestendige winkelgebieden.

Platform Winkelgebieden werkt vraaggericht en gaat op zoek naar maatwerkoplossingen die passen bij de vraagstukken en behoeften van winkelgebieden.
Neem voor vragen en aanvullende informatie contact met ons op via het contactformulier.